притчи

Веднъж една жена, излизайки от дома си, забелязала, че трима белобради старци са седнали на верандата й. Погледнала ги и въпреки че не ги познавала, им казала:
„Сигурно сте изморени и гладни. Моля ви, влезте в дома ни да хапнете и да си починете. “
Старците попитали: „Съпругът ви у дома ли е?“
„Не“ – отговорила жената.
„Тогава не можем да влезем“, отговорили те.
Вечерта съпругът й
се прибрал и тя му разказала какво се е случило.
„Отиди и ги покани да влязат!“ – казал мъжът.
Жената излязла на верандата и ги поканила вътре.
„Не можем да влезем заедно,“ отговорили старците.
„Защо?“ – озадачено попитала тя.

Единият от тях обяснил: „Той се казва Богатство,“ и посочил единия старец, след това посочил другия и казал, „Той се казва Успех, а аз съм Любов. Отиди да обсъдите със съпруга си кой от нас тримата желаете да поканите в дома си“.
Жената се прибрала вътре и съобщила на мъжа си. Той се зарадвал и казал: „Да поканим Богатството. Нека влезе и да напълни дома ни с изобилие!“
Жената не се съгласила и казала. „Скъпи, защо не поканим Успеха?“


Дъщеря им подочула техния разговор и предложила: „Няма ли да е по-добре да поканим Любовта? Домът ни ще се изпълни с любов!“
„Да се вслушаме в предложението на дъщеря ни“ – казал съпругът.
„Отиди и покани Любов да ни гостува тази вечер“ – заръчал той.
Жената отишла при старците и им съобщила: „Решихме да поканим Любов. Заповядайте!“

Любовта станала и влязла в къщата. Другите двама старци го последвали. Изненадана, жената попитала Богатството и Успеха: „Избрахме да поканим Любовта. Вие защо влизате?“
Двамата старци отговорили: „Ако бяхте поканили Богатството или Успеха, другите двама щяха да останат отвън. Но когато поканят Любовта, ние винаги го следваме. Където е Любовта, там са Богатството и Успеха!“

Щастието не се преследва! То е следствие от правилните избори и действия. И докато човек има пълна свобода при правенето на избор, да не забравяме, че е роб на последиците. Затова както казва Стивън Кови „В началото имайте предвид края“, и избирайте мъдро. Защото по-често отколкото осъзнаваме, ние сами ковем собственото си Щастие.

източник: интернет