кафе

Разхождате се с чашата си кафе и изведнъж някой минава, бута ви и rразлива кафето ви навсякъде.

– Защо се разля кафето ти?

– Защото някой ме бутна.

Грешен отговор.

Разляхте кафето, защото това имаше в чашата ви, ако беше чай… щяхте да разлеете чай.

Това, което имате в чашата си- това ще бъде рязлято.

Същото се случва, когато животът ви разтърси (което със сигурност ще се случи) … каквото имаш вътре в себе си, това ще излееш, това с което си изпълнен е това, което ще излезе от теб и ще опръска всички.

Можете да преминете през живота, преструвайки се, че чашата ви е пълна с добродетели… но когато животът ви настъпи, вие ще излеете това, което всъщност имате вътре в себе си.

В крайна сметка истината излиза наяве, така че ще трябва да се запитате: какво има в чашата ми?

Когато животът те бутне… Какво ще разлея? Любов, радост, мир, смирение, търпение, вяра, темперамент или горчивина, проклятия, зли мисли, страхове, груби думи?

Работете, за да напълните чашата си с благодарност, щедрост, любов, добри неща.

Защото това, с което е пълна чашата ви- това ще излезе, когато животът ви разтърси.“

Източник: Интернет