Притчи

Легенда за орела – За да продължиш да живееш, е необходимо да се промениш

Съществува легенда, че на 40 годишна възраст ноктите на орела стават прекалено гъвкави и дълги – и той не може да хваща с тях плячка. Неговият клюн става твърде извит и дълъг – и не му позволява да се храни….

Read more